Šta još donosi novi Zakon o radu

Sremska Mitrovica – Novi Zakon o radu koji će uskoro biti izglasan u Skupštini Srbije donosi mnoge novine vezane za rad na određeno vreme, probni rad, pravilnike o radu, radu od kuće, radnom vremenu…

Na određeno vreme u Srbiji se do sada moglo raditi najduže godinu dana, a ubuduće će moći do dve godine. U nekim specifičnim slučajevima, radnik će kod poslodavca na određeno moći da radi čak i tri godine, ako je u pitanju rad na projektu, rad u novoosnovanoj firmi ili kada je reč starijim zaposlenim kojima je ostalo pet ili manje godina do penzije.

Novim Zakonom o radu predviđeno je i da poslodavci neće moći da donesu pravilnik o radu bez prethodnog kolektivnog pregovaranja a, po njegovom donošenju, u roku od sedam dana moraju da ga dostave većinskom sindikatu. Takođe je predviđeno da u slučaju diskriminacije na poslu, teret dokazivanja da je nije bilo prelazi na tuženog.

Što se tiče probnog rada poslodavac će moći da angažuje radnika na više poslova da bi isprobao njegove sposobnosti, a ukoliko ga ne zadrži na poslu dužan je da da obrazloženje.

Radnik će ubuduće moći da izabere nepotpuno radno vreme ako mu to odgovara, s tim da prelazak na puno radno vreme i obrnuto, ne može biti razlog za otkaz.

Novina u zakonu je i rad od kuće koji su omogućile nove tehnologije, a oni koji tako rade imaju sva prava kao i drugi – na topli obrok, regres, slobodne dane i godišnji odmor.

Preraspodela radnog vremena ubuduće neće moći da traje duže od devet meseci, s tim što se višak radnih sati računa kao prekovremeni rad i tako plaća.

Ukida se i prenošenje godišnjeg odmora od jednog do dugog poslodavca, ali se stiče pravo na odmor posle mesec dana rada.

Otpremnine onima koji idu u penziju više se neće obračunavati u visini tri, nego samo dve prosečne plate u zemlji, dok će otpremnine za tehnološke viškove biti isplaćivane samo za vreme koje je zaposleni proveo kod poslednjeg poslodavca. Zakon ostavlja mogućnost izuzetaka kod preduzeća u restrukturiranju.

Minuli rad će se takođe obračunavati samo za vreme provedeno na radu kod poslednjeg poslodavca.

Poslodavac je dužan da radniku plaća prevoz do posla, sa izuzetkom ako ga je sam organizovao. Takođe, ako se radnik preseli dalje od mesta gde je bio kad se zaposlio, poslodavac nije dužan da mu nadoknađuje veće troškove prevoza.

Nove odredbe su suzile i broj lica iz familije za čiju smrt se odobravaju slobodni dani, s tim što polodavac može da odobri više dana nego što zakon propisuje. Za rođenje deteta više se neće dobijati sedam nego pet slobodnih dana.

Novina je i da od otkaza više nisu apsolutno zaštićeni sindikalni lideri i trudnice, odnosno i oni mogu da dobiju otkaz ako poslodavac oceni da ne ispunjavaju svoje radne obaveze ili obavljaju kriminalne radnje.

You May Also Like