Sremska Mitrovica – Apotekarska ustanova Sremska Mitrovica zbog loše ekonomske situacije koja je zadesila kako ljude u Srbiji, tako i u Sremskoj Mitrovici odlučila je da izađe u susret svojim sugrađanima, potrošačima i snizi cene pojednih lekova.

Dragan Božić direktor Apoteka Sremska Mitrovica, za Ozon radio rekao je da ovo snižćenje cena nije na nacionalnom nivou, da obuhvata Centralnu apoteku i sve njene ogranke na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, kao i da je ovo isključivo odluka uprave ApotekeSremska Mitrovica, koja je odlučila da se dela prihoda u visini od 12% marže odrekne.

Božić je dodao i da će u narednom periodu apoteka u dogovoru sa dobavljačima kad god se pojavi mogućnost za to snižavati cene najfrekfentnijih lekova.

Lekovi koje se sada u Apoteci Sremska Mitrovica mogu po nižim cenama nego u prethodnom periodu su neki od najfrekfentnijih i trenutno najprodavanijih kao što su to aspiri, brufen..

Cena aspirina sa 271,00 snižena je na 242,00 dinara, cena brufena 400 sa 206,00 snižena je na 184,00 dinara, a niže cene imaju i diklofen duo, kardiopirin…

U daljem razgovoru Božić se osvrnuo i na saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, po kojem će lekovi od 1. januara biti jeftiniji za 50 odsto.

Ukoliko se ispune svi uslovi i dođe do najavljenog pojeftinjenja, se cene svih lekova, kako sa pozitivne, tako i sa negativne liste lekova sniziće se za 50 odsto. U tom slučaju cene svih medikamenata bi bile jedinstvene u svim apotekarskim ustanovama na teritoriji Republike Srbije.

Na pitanje da li misli da će pojeftinjenje uticati na snabdevenost lekovima, s obzirom da se spekuliše o povlačenju inostranih proizvođača sa tržišta, Božić je odgovorio da će lekove inostranih proizvođača koji se možda povuku sa tržišta, zameniti lekovi domaćih proizvođača ili drugih stranih proizvođača koji će prihvatiti nove uslove poslovanja i napomenuo da će problem ipak imati apoteke ukoliko marža na lekove ostane kao do sad, jer u tom slučaju apotekarske ustanove neće ostvarivati dobit, i da je u slučaju sniženja cene lekova realno povećanje marže na 22 do 25 odsto.

You may also like