Sremska Mitrovica – Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je pripremio zbirke zadataka iz srpskog, matematike i za kombinovani test na srpskom, kao i na jezicima nacionalnih manjina. Zbirke će moći da se kupe u knjižarama i zasad neće biti objavljivane na sajtovima Ministarstva prosvete i Zavoda.

 

zbirka_matematika

Na završnom ispitu đaci će polagati tri testa sa potpuno nepoznatim zadacima, tako da zbirke mogu da posluže za proveru znanja, obnavljanje gradiva, oblasti, ali učenik nikako ne može očekivati da istovetna pitanja iz zbirke budu na testu, kao što je to bilo ranije.

Uz dosadašnji test iz maternjeg jezika i matematike, novina je treći, kombinovani test, sa pitanjima iz pet predmeta: biologije, istorije, geografije, fizike i hemije.

Opšti uspeh i dalje se boduje i to sa maksimalnih 60 bodova. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja zadužen je za izradu zadataka i testova, koji će osim na srpskom biti štampani i na mađarskom, albanskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom, hrvatskom i bugarskom jeziku.

Osmake na proleće čeka probni test male mature a u međuvremenu u školama imaju pripremnu nastavu na kojoj se spremaju za ovaj test.

You may also like