Sremska Mitrovica – Da li ste upoznati sa informacijom da postoji broj mobilnog telefona na koji možete da prijavite korupciju u zdravstvu? SMS servis za prijavu korupcije pokrenula je organizacija „Srbija u pokretu“, uz podršku Ministrastva zdravlja i Kancelarije za razvoj Ujedinjenih nacija, a dostupan je već godinu dana.

U servis za prijavu korupcije u zdravstvu, za godinu dana koliko postoji, stiglo je oko hiljadu prijava, a sudeći po njima korupcije u zdravstvu ima u celoj Srbiji, jer gotovo da nema grada iz kog nisu stizale žalbe građana.

Najviše problema je u Beogradu što je očekivano s obzirom na to da u glavnom gradu ima najveći broj pacijenata, ali i najviše zdravstvenih ustanova.

Ljudi najčešće ukazuju na klasičnu korupciju, dakle traženje novca odnosno mita, to što lekari pacijente upućuju na privatne klinike gde honorarno rade, ali i korupciju pri zapošljavanju u zdravstvenim ustanovama.

Ana Babović iz organizacije „Srbija u pokretu“ je rekla da je u poslednjih godinu dana poslato 15 krivičnih prijava, kao i sedam obaveštenja o korupciji.
Međutim, kako je dodala, u nekim slučajevima građani su odustajali od prijave u fazi kada je trebalo da otkriju svoj identitet.

„Važno je da dobijemo mnogo informacija da možemo da podnesemo krivične prijava“, navela je Babovićeva i dodala da je potrebno ohrabriti ljude da prijave korupciju u zdravstvu.
Babovićeva je rekla da je u Beogradu lakše prijaviti korupciju, dok to u manjim mestima stvara određene probleme.

S obzirom na to da mnogi nikada ne odu u policiju i prijave korupciju, cilj SMS servisa je da se dođe do što više podataka u vezi sa problemom korupcije u zdravstvu.
Na ovaj način SMS-om i dalje mopžete prijaviti korupciju u zdravstvu na broj telefona SMS PRIJAVA: 061/24-444-24

Možda Vam se svidi i