Šljunčenje atarskih puteva

Sremska Mitrovica – Prvog jula su zvanično počeli radovi na šljunčenju atarskih puteva u selima na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, a njihovo izvođenje vrši se planiranom dinamikom.

Sa šljunčenjem puteva krenulo su od mačvanskog dela i sela Zasavice I. Radovi na šljunčenju atarskih puteva u ovom mačvanskom selu obavljaju se bez poteškoća, utvrđenom dinamikom, kojoj ide u prilog činjenica da je vreme bez padavina koje bi usporile ili eventualno zaustavile radove.

Kao i prethodne i ove godine ovom aktivnošću biće obuhvaćen kompletan atar grada Sremska Mitrovice sa svojim seoskim područijima, što znači 25 sela, sa Mačvanskom Mitrovicom i Laćarkom. Novina u odnosu na prethodnu godinu je ta da je uprava za poljoprivredu predvidela da ove godine bude pošljunčen i deo atara grada Sremske Mitrovice, atar paralelno sa Voganjskim putem.

U okviru sume od 18 miliona dinara koliko je predviđeno za ovu aktivnost u budžetu za poljoprivredu, biće sprovedeno oko 425 sati rada građevinskih mašina na terenu koje će biti angažovane shodno potrebama na licu mesta, a obezbeđeno je 9.623 kubika šljunka.

Za narednu godinu planira se da shodno sa mogućnostima i budžetom grada za ove aktivnosti budu izdvojena veća novčana sredstva.

Sve radove na šljunčenju atarskih puteva obavljaju dve sremskomitrovačke firme, i to AD “Putevi” i “Hidrograđevinar”.

You May Also Like