Sremska Mitrovica – Sremska privredna komora u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja Republike Srbije – Uprava za transport opasnog tereta, organizuje savetovanje na temu ’’Zadaci učesnika u transportu opasnog tereta i način njihovog ostvarenja prema Zakonu o transportu opasnog tereta“.

Osnovni cilj savetovanja je upoznavanje učesnika u transportu opasnog tereta sa propisima u ovoj oblasti i namenjen je svim privrednim subjektima, institucijama i organizacijama koje u svom poslovanju imaju dodira sa opasnim materijalima, prvenstveno u smislu proizvodnje, upotrebe, prometa, manipulacije i privremenog odlaganja opasnog tereta, odnosno opasnog otpada.

Stupanjem na snagu Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS“, br.88/2010) i usvajanjem podzakonskih akata, započete su i aktivnosti inspekcijskih službi nadležnih za sprovođenje istog.Uvidom u broj prekršaja koji se javlja, očigledno je da veliki broj privrednih subjekata nije u dovoljnoj meri upoznat sa odredbama propisa u ovoj oblasti ili nije upoznat sa činjenicom da učestvuje u procesu transporta opasnog tereta.

Imajući u vidu da opasan teret predstavlja u velikom broju slučajeva i utovar, prevoz i skladištenje roba koja se nalazi u slobodnoj prodaji, od suštinskog je značaja da se privredni subjekti koji svoje delatnosti obavljaju u okviru prerađivačke, hemijske, poljoprivredne, metalske, grafičke, trgovinske, tekstilne i drugih grana industrije i usluga upoznaju sa rizicima, pravima i obavezama koje povlači rukovanje, manipulacija, prijem, otprema i transport opasnog tereta, a koji su regulisani predmetnim Zakonom.

Ko su sve učesnici u transportu opasnog tereta (osim prevoznika) koje su najčešće robe koje predstavljaju opasan teret, šta propisuje predmetni zakon i podzakonska akta su osnovna pitanja na koja će biti odgovoreno tokom savetovanja.

Savetovanje će se održati 11. aprila 2014. godine (petak) sa početkom
u 11 časova u sali Sremske privredne komore.

 

Možda Vam se svidi i