Sanitarna inspekcija radi bez odmora

Sremska Mitrovica – Pojačane kontrole sanitarne inspekcije najavljene su početkom juna, bez odmora tokom ova tri meseca radilo je 5 inspektora koji pokrivaju sedam sremskih opština i više od 300.000 stanovnika.

U proteklom vremenskom periodu aktivnosti sanitarne inspekcije, odeljenja u Sremskoj Mitrovici svodile su se uglavnom na pojačan nadzor objekata u kojima se obavlja promet lako kvarljivih životnih namirnica.

U toku juna i jula izvršeno je 36 inspekcijskih nadzora. Izrečeno je sedam mandatnih kazni zbog nehigijene u objektima i doneto je pet rešenja o otklanjanja nedostataka, odnosno nalaganju mera u oblasti higijene.

Redovno je rađen i inspekcijski nadzor nad objektima na Gradskoj plaži na Savi. Odrađeno je 14 pregleda, uključujići i periodični pregled reke Save pred početak sezone.

U narednom periodu aktivnosti koje će sprovoditi odeljenje sanitarne inspekcije, po redovnom godišnjem planu odnose se na nadzor u školskim i predškolskim ustanovama.

„Mi u principu praktikujemo da nadzor školskih i predškolskih ustanova po planu Ministarstva i po nekoj stručnoj metodološkoj praksi radimo dva do tri puta godišnje. Najčešće to uradimo pred kraj školske godine, krajem maja i početkom juna, tako da škole pred početak nove školske godine, tokom raspusta imaju dovoljno vremena da odrade neke aktivnosti koje im rešenjem budu naređena. Krajem avgusta i početkom septembra se nadzor ponovo sprovodi, vrši se kontrola izvršenja naređenih mera“, rekao je Miloš Lukić, načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije.

On je dodao da je nadzor školskih i predškolskih ustanova jedna od redovnih aktivnost koje se sprovode.

Što se tiče konkretno predškolskih ustanova nadzor se vrši u saradnji sa ekipama Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, koga čine lekar specijalista i sanitarni tehničar. Tom prilikom se prati higijensko stanje radnih površina u kuhinjama, stolovi, pribor, posuđe, uređaji, uzimaju se uzorci brisa sa ruku zaposlenih radnika i kao i sa uniformi zaposlenih.

You May Also Like