Sremska Mitrovica – Neki kažu da je internet bolest zavisnosti 21. veka, i upravo ta bolest o kojoj je javnost u Srbiji malo zna hvata sve veći zamah i sve veći broj ljudi realan život menjaju za onaj virtuelni.

Zavisnost od interneta je novi, ali nimalo zanemarljiv oblik zavisnosti koji se stvara brzo, a po posledicama se može izjednačiti sa zavisnošću od psihoaktivnih supstanci. Efekti ovog poremećaja se mogu odraziti na ukupno zadovoljstvo životom, to jest, na zadovoljstvo prijateljima, porodicom, studiranjem, okruženjem i sobom.

Čak 15 odsto ukupne populacije koja koristi internet može se smatrati zavisnicima. Stručnjaci upozoravaju da je situacija ozbiljna i da postoji nekoliko oblika ove bolesti.

Najčešći zavisnici od internet su žargonski rečeno “gejmeri”, igrači video igara, ali evidentan je i porast ljudi koji imaju zavisnost od društvenih mreža. Ona rečenica “samo da bacim pogled da vidim šta ima”, često zna da se pretvori u dva, tri sata gledanja raznih sadržaja na internet, dopisivanja, skajpovanja, igranja igrica. Navika prelazi u zavisnost.

Neke od odlika zavisnosti od internet su prekomerna, preterana upotreba , često povezana sa gubitkom osećaja za vreme, apstinencijalne krize kada je onemogućena upotreba interneta, a manifestuje se psihomotornim nemirom, anksioznošću, opsesivnim razmišljanjima o dešavanjima na mreži, socijalno povlačenje, zapostavljanje raznih društveni, profesionalnih i rekreacionih aktivnosti, laganje bližnjih o vremenu provedenom na internet, negativnost.

Prema istraživanjima najugroženiju i najrizičniju grupu čini muška populacija izmeću 15 i 25 godina.

„Skidanje“ sa interneta dosta je slično odvikavanju od drugih bolesti zavisnosti, neophodno je uzdržavanje od korišćenja interneta, prvenstveno onih sadržaja koji su i glavni uzroci zavisnosti. Internet zavisnici kada se oduzme mogućnost pristupa računaru i internetu, mogu postati dezorijentisani, agresivni, mogu izgledati bolesno, a čak su primećeni slučajevi nevoljnih (nesvesnih) pokreta prstiju koji „imitiraju“ rad sa računarom.

Možda Vam se svidi i