Raspodela semena za poplavljene

Sremska Mitrovica – Raspodela semena za oštećene u poplavama u opštini Sremska Mitrovica vršena je za vikend, a traje još danas.

Direktor Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica koja je bila zadužena za raspodelu i distribuciju semena, Žarko Suvić u petak je dobio uputstva iz Ministarstva poljoprivrede na osnovu kojih se vršila raspodela i distribucija semena.

Prvenstveno je formirana komisija koja je bila zadužena da se raspodela obavi bez ikakvih neregularnosti i da seme dobiju svi koji ispunjavaju uslove za to predviđene.

Uslovi za ostvarivanje prava na besplatno seme: minimum 0,25 hektara zahvaćeno poplavom i da je zemljište koje je zahvaćeno poplavom bilo pod kulturama kukuruza i soje.

„U petak kamion iz novosadskog instituta sa 6700 kilograma semenske soje i 62 setvene jedinice kukuruza stigao je u Sremsku Mitrovicu, ali kako je već bilo kasno raspodela semena ja odložena za subotu. Međutim ni u subotu raspodela semena nije mogla da se izvrši, jer veliki broj poljoprivrednika nije mogao da dođe, tako da smo taj dan iskoristili da kontaktiramo sve one koji su ostvarili pravo na besplatno seme i pripremili sve kako bi u nedelju završili raspodelu“, rekao je Žarko Suvić.

Suvić je dodao da je u nedelju ukupna količina dobijenog semena raspodeljena, kao i da semena nije bilo u dovoljnim količinama, te da je sinoć u Sremsku Mitrovicu upućeno još 105 setvenih jedinica kukuruza koje će biti raspoređene danas. On je takođe pozvao sve poljoprivrednike koji još uvek nisu došli po seme da to učine danas do 15:00 časova u Poljoprivrednoj stručnoj službi Sremska Mitrovica.

You May Also Like