Promena načina finansiranja medija u Srbiji

Od Nove godine se, novim zakonom, u Srbiji menja način finansiranja medija. To će se raditi putem konkursa, a na promeni je insistirala Evropska unija, kao i na obaveznoj privatizaciji medija koji su u vlasništvu države.

medijsk

Mediji, da bi dobili novac poreskih obveznika, moraće konkurisati projektima.

Za sada je poznato da će sredstva ići kroz konkurse za proizvodnju medijskih sadržaja, u kojima mogu učestvovati svi koji ih proizvode, za projekte kojima se doprinosi ostvarivanju javnog interesa te sufinansiranjem u iznosu koji ne prelazi 80 posto vrednosti projekta.

Istovremeno, rok za privatizaciju preostalih lokalnih medija je 1. juli naredne godine. Nakon toga, ukoliko se ne javi nijedan kupac, a zaposleni odbiju preuzeti upravu, medij se briše iz registra.

You May Also Like