Projekat zaštite reke Save

Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju je odobrio sredstva lokalnoj samoupravi u Sremskoj Mitrovici za realizaciju projekta “Zaštita reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem”, sa formiranjem institucionalnog regionalnog okvira osnivanjem Međuopštinske radne grupe.
Cilj ovog projekta je poboljšano stanje životne sredine (aspekt kvaliteta površinskih i podzemnih voda) u regionu Srema, čime se stvaraju uslovi za njegov ekonomski i socijalni održivi razvoj.

Nosilac projekta je opština Sremska Mitrovica, a u njegovom sprovođenju učestvuju sremske opštine Ruma, Pećinci, Šid i Irig.

Konkurs o sufinansiranju unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u Vojvodini završen je 11. jula 2014. godine, a pravo učešća imale su lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine. Sredstva su odobrena za 28 opština i gradova. Gradu Sremska Mitrovica odobreno je 6.125.000 dinara.

You May Also Like