Sremska Mitrovica – Rok za podnošenje Pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda (PPP), produžen je do 07. februara.

Iz Poreske uprave su ranije poručili da prijavu treba slati dok se ne dobije status podnete.

Ukoliko iz bilo kojih razloga poslata prijava nije prihvaćena kao podneta, isplatilac prihoda, odnosno podnosilac prijave, treba da nastavi sa upućivanjem prijave sve dok ona ne dobije status podnete.
Ako iz bilo kojih razloga isplatioci prihoda nisu ni pokušali podnošenje za isplate izvršene u januaru 2014. godine, moraju to učiniti što hitnije, a najkasnije do petka, 07. februara.
Propuštanje roka za slanje PPP-PD prijave predstavlja prekršaj prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, navela je ranije Poreska uprava.

You may also like