Pravna pomoć za najsiromašnije

Sremska Mitrovica – Sledeće godine najsiromašniji građani će imati pravo na besplatnu pravnu pomoć ako im zatreba. Zakon koji uskoro treba da bude usvojen predviđa da građani besplatno dobiju pravne savete, zastupnika pred sudom, pomoć države i raznih institucija i organizacija.

Ko će može da dobije pomoć odlučivaće se na osnovu jasnih kritrijuma, a evidenciju o tome će voditi organi opštine.

Na besplatnu pravnu pomoć moći će da računaju socijalno ugroženi građani – koji primaju socijalnu pomoć i dečiji dodatak, ali i članovi njihove porodice.

Tu su takođe i pravni saveti i pomoć državnih institiucija i nosilaca javnih ovlašćenja u pogledu ostvarivanja nekih prava pred državnim institucijama, ili drugim nosiocima javnih ovlašćenja, kao što su recimo “Pošta”, EPS.

Gotovo milion ljudi u Srbiji ispunjava uslove da bude primalac besplatne pravne pomoći. Zaštitnik građana i Poverenica za ravnopravnost smatraju da je taj zakon jedan od najbitnijih, koji je trebalo da bude donet mnogo ranije.

Besplatnu pravnu pomoć moći će da dobiju i deca bez roditeljskog ili sa spornim roditeljskim staranjem, žrtve porodičnog nasilja, torture i trgovine ljudima.

U hitnim situacijama pomoć će se pružati bez potvrde o socijalnoj ugorženosti. Ona će se utvrđivati naknadno, a zakonom je predviđeno i kako da se spreče eventualne zloupotrebe.

Na besplatnu pravnu pomoć, iako socijalno ugrožen, neće moći da računa neko ko vodi, između ostalog, privredni spor, ko je načinio prekršaj za koji nije predviđena zatvorska kazna, ko bude hteo da registruje preduzeće, ko tuži nekoga zbog povrede časti i ugleda.

You May Also Like