Prava potrošača!

Sremska Mitrovica – Iako se o pravima potrošača u Srbiji mnogo priča, o njima se ne zna mnogo. Osnovna potrošačka prava su pravo na zadovoljenje osnovnih životnih potreba, na informisanje, pravo na izbor, reklamaciju, kao i pravnu zaštitu.

 

kupovina-575x350

Među osnovnim pravima potrošača su i pravo na obaveštenost i na izbor. Potrošač ima prava da od trgovca dobije tačne podatke koji se tiču robe ili usluga koje želi da kupi, ali i da izabere između više proizvoda i usluga. Zakon o oglašavanju obavezuje trgovce, proizvođače i druge učesnike u oglašavanju da o proizvodima ili uslugama iznose tačne informacije. Tu spadaju i informacije o sniženjima, rasprodajama, akcijskim prodajama.

Zakonom je zabranjeno privlačenje kupaca nuđenjem velikih sniženja proizvoda kojih ima u maloj količini.

Takođe, ukoliko se desi da se na kasi pojavi drugačija cena od one koja je napisana ispod proizvoda na rafu, potrošač ima prava da traži da mu se naplati niža cena.

Potrošači imaju pravo da se žale trgovcu ukoliko je roba koju su kupili oštećena ili ne odgovara prikazanom kvalitetu. Trgovac je u obavezi da potrošaču, najpre, ponudi zamenu odnosno popravku proizvoda.
Ukoliko popravka ili zamena nije moguća, ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva sniženje cene ili raskid ugovora i povraćaj novca. Ukoliko se vrši zamena robe za drugu, potrošač dobija od trgovca robu istih karakteristika i kvaliteta, bez obzira da li je u međuvremenu cena robe snižena ili je roba poskupela. Ukoliko se vrši povraćaj novca potrošaču, vraća se iznos koji je potrošač platio prilikom kupovine, bez obzira na činjenicu da li roba u trenutku raskida ugovora ima sniženu cenu – kažu u Odeljenju za zaštitu potrošača, u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Mogućnost raskida ugovora propisuje Zakon o zaštiti potrošača. Sa druge strane, Zakonom o obligacionim odnosima regulisano je, da prilikom raskida ugovora svaka ugovorna strana vraća ono što je dala.

Pravo na reklamaciju možete da ostvarite čak i u slučaju da ste izgubili fiskalni račun.

U slučaju sumnje trgovca da ste robu kupili baš kod njega potrebno je da imate neki dokaz. Najsigurnije je da sačuvate fiskalni račun, ali može vam poslužiti i slip od kartice ili odštampani izvod sa tekućeg računa s obzirom da je to nesumnjiv dokaz da je izvršena kupovina. Komentar trgovca da jedino fiskalnim računom dokazujete da ste robu kupili kod njega i da je to posledica fiskalnih propisa – nije tačan. Svaki trgovac je u obavezi da čuva kopiju fiskalne trake tri godine i na njoj se može utvrditi dan i vreme kupovine prezentovanjem nekog drugo dokaza – navodi se na sajtu zastitapotrosaca.gov.rs, Odeljenja za zaštitu potrošača.

U brojkama, neka od vaših prava izgledaju ovako:

2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)

14 dana – imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od trgovca koji se pojavio na vašim vratima

15 dana – rok u kome trgovac mora da odgovari na reklamaciju

30 dana – rok u kome je trgovac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

You May Also Like