Sremska Mitrovica – Gradski štab za vanredne situacije doneo je odluku o potpunoj i bezuslovnoj evakuaciji mesta Sremska Rača i Bosut. Naloženo je svim stanovnicima da napuste mesto izuzimajući muškarce koji su sposobni da učestvuju u aktivnom procesu odbrane ovih naselja.

Stanovnici Sremske Rače su uglavnom izmešteni u Martince, a stanovnici Bosuta će biti upućeni u Mandjelos.

Pored muškaraca u selima mogu ostati i one žene koje se osećaju sposobne da aktivno učestvuju u odbrani naselja. Do evakuacije naselja došlo je zbog proboja nasipa u Hrvatskoj, a voda se kroz ovaj proboj širi ka Srbiji u pravcu mesta Jamena, Sremska Rača i Bosut. U ovom momentu Sremska Rača i Bosut nisu direktno ugroženi i pristupa se izradi nasipa koji treba da zaustavi dotok vode iz Spačvanskih šuma.

Možda Vam se svidi i