Sremska Mitrovica – Lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica nastavlja sa pomaganjem interno raseljenim licima sa teritorije Kosova.

Uspešnom saradnjom Komeserijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i lokalne samouprave grada Sremska Mitrovica, krajem prošle godine raspisan je prvi konkurs  za ekonomsko osnaživanje i osamostavljivanje kroz dohodovne aktivnosti, namenjen interno raseljenim licima.

Konkurs je uspešno  završen, i predstavnici tri porodice kojima su dodeljena novčana sredstva u iznosu od 170.000 dinara, danas su u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici potpisale ugovore sa predstavnicima lokalne samouprave.

Novčana sredstva, u iznosu od 1. 700 000 dinara , bila su namenjena za 10 interno raseljenih porodica, međutim na konkurs su se javile samo tri porodice.

„U planu je bilo da 10 raseljenih porodica dobiju novčana sredstva za dohodovne aktivnost, međutim, nažalost, ostalo je 7 nepopunjenih mesta i samo su se tri porodice javile na ovaj konkurs“, rekao je Željko Novaković, načelnik Gradske uprave za zdravstvo, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, koji je dodao i to da mu je drago što će ove porodice uspeti da kroz dohodovne aktivnosti  poboljšaju uslove za život.

Porodice su ovu novčanu pomoć iskoristile u različite svrhe, za kupovinu alata, muzičkih instrumenata, i japanskih prepelica.

Dragan Ibraimović iz Prištine, koji je danas potpisao ugovor za dobijanje novčanih sredstava je rekao da mu ova pomoć mnogo znači i da će svojim  ukućanima obezbediti bolje uslove za život.

„Bavimo se muzikom, i sin i ja, i za ovaj novac smo kupili bubnjeve“, rekao je Ibraimović, koji je dodao i to da su mu i grad i Centar za socijalni rad “Sava” već puno pomogli, jer su mu  obezbedili socijalno stanovanje.

Druge dve porodice su kupile alat i prepelice, i time će moći da pokrenu svoj privatni posao, od kojeg će moći da izdržavaju svoje ukućane.

20140221_122132

Kako je danas najavio Željko Novaković, načelnik Gradske uprave za zdravstvo, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, nakon usvajanja Pravilnika od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, u narednom periodu u planu je raspisivanje konkursa za interno raseljena lica namenjen za kupovinu seoskih domaćinstava sa okućnicom, čime bi se krenulo sa realizacijom akcionog plana koji je usvojen prošle godine a koji se tiče trajnog rešavanja problema, kako izbeglih i prognanih lica tako i interno raseljenih lica sa teritorije Kosova.

20140221_122148

 

You may also like