Sremska Mitrovica – U okviru programa „Podeli svoje znanje – postani mentorka“, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Erste Banka, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Evropski pokret u Srbiji petu godinu za redom raspisuju konkurs za mlade žene, koje imaju minimum šest meseci relevantnog profesionalnog angažmana (volontiranje, stažiranje, radni odnos, itd.) sa teritorije Republike Srbije.

Model mentorstva je široko promovisan na međunarodnom nivou i veoma uspešno se realizuje u nekoliko zemalja. Uzimajući u obzir naše okruženje i društvene prilike, model je prilagođen ciljnoj grupi u Republici Srbiji.

Cilj ovog programa je da okupi stručne liderke iz različitih profesija kako bi podelile svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sa sličnim interesovanjima i željom da budu uspešne u svojim oblastima, na početku karijere. Posebnu podršku program pruža mladim preduzetnicama u poljoprivredi i Romkinjama. To će doprineti stvaranju prilika za ove žene da unaprede svoj put u karijeri sa namerom da postignu pozitivan pomak i postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.

Kroz učestvovanje u programu mentorstva možete savladati značajne veštine umrežavanja, načine upotrebe iskustava koja već imate i steći nova, dobiti savet kako da dalje razvijate svoju karijeru ili da dobijete posao, učiti o mogućnostima daljeg
usavršavanja i mogućnostima međunarodnih razmena, dobiti korisne savete u vezi sa apliciranjem na konkurse, usavršavanja i slično.

Program će se realizovati u periodu od januara 2015. do jula 2015. godine. Za to vreme, mentorka i odabrana mentorina će biti u kontaktu, razmenjivaće iskustva i povremeno sastajati. Takođe, planirano je organizovanje 3 okruga stola gde će sve učesnice programa razmenjivati mišljenja i iskustva i razgovarati na različite teme, 2 radionice koje će za cilj imati dodatno osnaživanje i dve javne debate koje će biti organizovane van Beograda.

Završni događaj je Mentorska šetnja koja se tradicionalno organizuje polovinom novembra meseca i tom prilikom polaznice Programa zajedno šetaju određenom rutom i dele znanja i iskustva, i dobijaju sertifikate.

Konkurs je otvoren od 1. oktobra od 30. novembra. Više informacija pogledajte OVDE:

Možda Vam se svidi i