Sremska Mitrovica – U okviru obeležavanja dana Svetog Save Centar za socijalni rad u saradnji sa gradskom upravom obezbedio je 630 poklon paketa sa školskom opremom koji je namenjen deci školskog uzrasta korisnika socijalne pomoći.

Akcija podele poklon paketa počinje sutra i trajaće do sledećeg petka. Svakog dana u vremenskom periodu od 7:00 do 14:30 časova u prostorijama Centra za socijalni rad svi korisnici pomoći moći će podići paket, ovog puta bez uverenja o redovnom pohađanju škole.

Ukoliko neko od korisnika socijalne pomoći ne podigne svoj paket tokom trajanja akcije, terenski radnici će ih isporučiti svakom na kućnu adresu.

Snežana Stanisavljević, direktor Centra za socijalni rad ovom prilikom je podsetila na kontinuirani rad centra kojim se podržavaju najugroženije ciljne grupe korisnika socijalne pomoći od kojih upravo jednu grupu čine deca školskog uzrasta, kao i na sam cilj svih akcija koje se sprovode, a to je da socijalno ugrožena deca ne napuštaju školovanje, jer je nepismenost jedan od glavnih problema nezaposlenosti, a samim tim i siromaštva.

Tokom cele godine Centar za socijalni rad sprovodi i planira niz akcija podrške školskoj deci iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći. Prethodna akcija realizovana je početkom školske godine, krajem avgusta i početkom septembra gde su svakom detetu koji pohađa školu izdvojena i dodeljena npovratna novčana sredstva. Naredna akcija planirana je za Uskrs.

Željko Novaković Načelnik Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu zaštitu životne sredine je rekao da je grad obezbedio sredstva za poklon pakete, a njihova ukupna vrednost je 554. 790. dinara.

Najveći broj socijalno ugrožene dece je u MZ „Laćarak“ i ima ih 89, zatim u MZ „Sava“ njih 66 i u MZ „Mačvanska Mitrovica“ 57 dece školskog uzrasta. Na području opštine grada trenutno je 4187 korisnika novčane pomoći, tačnije 1728 porodica od kojih je najveći broj jednočlanih.

IMG_0548

You may also like