Počelo predavanje zahteva za podsticaje

Sremska Mitrovica – Juče zvanično počelo podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u biljnoj proizvodnji.

Prema saopštenju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredni proizvođači su u obavezi da zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje u biljno proizvodnji dostave Upravi za trezor do 30. juna.

Kako bi ostvarili pravo na podsticaje u iznosu od 6.000 dinara po hektaru, poljoprivrednici treba da popune dva istovetna zahteva sa podacima koje su uneli u prijavu o produžetku registracije gazdinstva.
Uprava za agrarna plaćanja i Uprava za trezor su svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima dostavili detaljno uputstvo o registraciji gde su navedene i šifre za proizvodnju koje su poljoprivrednici obavezni da upišu u zahtev za ostvarivanje prava na pomenute podsticaje.

Pravo na subvencije imaju samo gazdinstva do 100 hektara.

Ministarstvo podseća da je donelo i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo kao i Pravilinik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo.

Zahtevi za regresirano gorivo, odnosno đubrivo podnose se jedanput godišnje u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor i to od 5. maja do 20. novembra tekuće godine. Poljoprivrednici su u obavezi da uz zahtev za regres prikažu i fiskalne račune kupljenog inputa. Svi registrovani poljoprivredni proizvođači, dakle pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, imaju pravo na korišćenje regresa.

Svako registrovano gazdinstvo ima pravo na 3.000 dinara po hektaru za kupovinu dizel goriva i 3.000 dinara po hektaru za kupovinu mineralnog đubriva. Regres za kupljeno gorivo odobrava se u visini od 50 dinara po litru kupljenog goriva odnosno odobrava se regres u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva.

Prema rečima sugrađana koji su iskoristili prvi dan da predaju svoje zahteve, jer kako kažu prethodnih godina isplata se vršila po principu ko pre preda zahtev, pre mu budu sredstva i isplaćena, u Upravi za trezor u kojoj su se zahtevi predavali do 13:00 časova bila je velika gužva. Oni koji su malo kasnije došli i nisu zauzeli red na vreme ostali su “praznih ruku” i moraće zahtev predati narednih dana, što pokazuje kolika zainteresovanost i potreba za ovim sredstvima vlada među poljoprivrednicima.

You May Also Like