Počela primena novog Zakona o prekršajima

Sremska Mitrovica – Novi Zakon o prekršajima stupio je na snagu 1. marta, a njegova primena počela je odmah nakon prvomajskih praznika.

Novi Zakon o prekršajima predviđa nova pravila o dokazivanju i uručenju sudskih poziva i presuda, i u sprovođenju postupka izvršenja.

Teret dokazivanja u prekršajnom postupku sa suda preći će na stranke – podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, i na okrivljenog. Novi zakon će omogućiti i da se fiksno propisane kazne, ukoliko se plate na vreme, umanje za polovinu.

Novina je i sporazum o priznaju prekršaja, kojim će povećati efikasnost postupaka. Okrivljeni će, u bilo kojem delu prekršajnog postupka – sve do donošenja presude, moći da zaključi sporazum o priznanju prekršaja, koji će postati glavni način rešavanja postupaka, te će se ubrzati rad sudova, smanjiti broj nerešenih i zastarelih predmeta, rasteretiti sudije, smanjiti troškovi i trajanje procesa, i minimizirati mogućnost zloupotrebe.

Novi zakon, kako je rečeno, uvodi dva registra – Jedinstvenu evidenciju o kažnjavanju i Registar neplaćenih novčanih kazni.

You May Also Like