Sremska Mitrovica – Pacijenti iz Opšte bolnice Sremska Mitrovica koji su 17. maja 2014. godine, nakon proglašenja vanrednog stanja u zemlji zbog poplava, a po odluci Pokrajinskog kriznog  štaba bili evakuisani u druge zdravstvene institucije u Vojvodini, juče su vraćeni u mitrovačku bolnicu.
Reč je o 28 pacijenata (13 teško pokretnih i 15 pokretnih) i oni će nastaviti sa dohospitalizacijom ili postoperativnim boravkom na odeljenjima bolnice.

Danas zvanično sva bolnička odeljenja počinju sa radom.
Uspostavljen je i uobičajen prijem pacijenata, kao i operativni program u Sektoru za hirurške grane medicine.

Od ukupnog broja evakuisanih pacijenata pre 12 dana, veći deo je otpušten kući po okončanju bolničkog lečenja u pokrajinskim zdravstvenim institucijama, a jedan deo je tamo i zadržan.

Informacije o pacijentima koji su vraćeni u mitrovačku bolnicu mogu se dobiti na broj telefona 022 610-222, lok. 239 – Administrativni prijem.

U transportu pacijenata prilikom evakuacije i vraćanja pacijenata učestvovale su  medicinske ekipe iz Temerina, Bečeja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novog Sada, Vojnomedicinskog centra Novi Sad, Domova zdravlja Stara Pazova, Inđija, Ruma, Sremska Mitrovica, jedna dobrovoljna medicinska ekipa iz Valjeva, a dobrovoljno su ovaj posao uradili, sa tri autobusa, i vozači mitrovačkog autobuskog prevoznika Sirmiumbus.

Evakisani pacijenti lečeni su u Kliničkom centru Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Vojnomedicinskom centru Novi Sad i Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

You may also like