Sremska Mitrovica – Još pre nekoliko mesci bilo je govora o opasnostima koje nos lek diklofenak ukoliko se koristi “na svoju ruku”, a sada je zvanično i iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije svim apotekama stiglo obaveštenje u kojem se zdravstveni radnici upozoravaju na ograničenja terapijskih primena ovog leka.

Korist primene leka diklofenaka veća je od rizika, međutim, prema najnovijim podacima upotreba diklofenka dovodi do povećanja rizika za nastanak arterijske tromboembolije. Ukoliko je upotreba diklofenka za lečenje određenog zdravstvenog problema neophodna preporučuje se upotreba najmanje efektivne doze u što kraćem vremenskom periodu.

Do sada farmaceuti su upozoravali korisnike leka na njegova štetna dejstva prvenstveno na digestivni trakt. Pacijenti koji imaju problema sa čirem na želucu i sličnim problemima ne bi trebali da ga koriste.

Značajan faktor rizika postoji i kod pacijenata koji imaju problema sa visokim krvnim pritiskom, hiperlipidemijom, dijabetes melitusom i pušenjem, pa u tim slučajevima terapiju diklofenakom treba započeti tek nakon pažljive procene.

Primena diklofenaka od sada je kontraindikovana kod pacijenata kojima je ustanovljena kongestivna insuficijencija srca (srčana slabost) NYHA (New York Heart Association) klase II-IV, ishemijska bolest srca, bolest perifernih arterija ili cerebrovaskularna bolest.

Diklofenak je lek koji spada u nesteroidne antiiniflamatorne i antireumatske lekove koji se ne nalaze na pozitivnoj listi lekova, što znači da se kupuju na slobodno, bez kontrole i nadzora.

You may also like