Olakšanje za redovne platiše poreza

Sremska Mitrovica – Danas je na Gradskom veću doneta odluka da za sve redovne platiše poreskih obaveza poreski kredit bude deset odsto niži u 2015. godini, a u 2016. godini taj procenat sa 10 pređe na 15 odsto.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović izjavio je da su u lokalnoj samoupravi pokušali da pomire činjenicu da se imovina mora oporezovati i stav da porez ne sme biti veliki pritisak na građane.

“Stalno slušamo o reprogramima i oslobađanju plaćanja kamata neplatiša. Mi smo, kao Grad, rešili da odemo potpuno suprotnim pravcem i da onima koji redovno plaćaju svoje obaveze, koje se tiču prihoda na koje Grad može da utiče, a to je porez na imovinu, dajemo poreske kredite od 10 odsto u 2015. i 15 odsto u 2016. Godini”, rekao je Nedimović.

Po njegovim rečima, tako će biti nagrađeni oni koji redovno plaćaju porez, a obaveza grada je da više vodi računa o onima koji na vreme izmiruju svoje obaveze.

„Još uvek nije doneta zvanična odluka, ali pored ovih odluka postoji i mogućnost da se kamata na porez na imovinu neće naplaćivati do marta sledeće godine, kao i da će redovnim platišama biti omogućene određene povoljnosti pri plaćanju“, rekao je gradonačelnik Branislav Nedimović na današnjem sastanku sa medijima.

You May Also Like