Oglašena prodaja Tanjuga i još 10 medija

Agencija za privatizaciju objavila je 3. oktobra javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učešće u privatizaciji 11 medija u Srbiji. Na spisku je i novinska agencija Tanjug koja sada od države dobija oko dva miliona evra godišnje. Ti mediji ranije su Agenciji podneli inicijativu za pokretanje privatizacije svojih preduzeća. Država mora da izađe iz vlasništva u medijima do 1. jula 2015. a nakon toga mediji se više neće finansirati iz javnih prihoda već će se projektno finansirati medijski sadržaji od javnog interesa.
Tanjug, najveći korisnik državnih sredstava među medijima koji treba da budu privatizovani, prema podacima iz konsolidovanog finansijskog izveštaja objavljenog na sajtu Agencije za privredne registre, u 2013. je poslovao sa neto dobiti od 655.000 dinara prema 1,18 miliona godinu dana ranije. Tanjug ima 216 zaposlenih.

Pored državne agencije Tanjug, na spisku Agencije za privatizaciju su i Informativno javno preduzeće Preševo, Javno informativno preduzeće Ivanjički radio, Javno preduzeće za informativnu delatnost Radio-televizija opštine Kovačica, Javno preduzeće Informativni centar Kosjerić, Javno preduzeće Radio Ćićevac.

U postupku privatizacije su i Javno preduzeće Informativni pres centar opštine Vladičin Han, Javno preduzeće za informisanje Informativni centar Odžaci, Javno preduzeće Štampa, radio i film, Bor, Informativni centar Bačski Petrovac, Javno preduzeće za informisanje i marketing TV Ljig.

Rok za dostavljanje pisama o zainteresovanosti je 3. novembar 2014. godine. Pored podataka o investitoru i preduzeću za koje se iskazuje interesovanje, pisma treba da sadrže i preciznije informacije o nameri za privatizaciju, kao što su predlog indikativne cene, okvirni investicioni program i plan poslovanja.

Javnim pozivom Agencije za privatizaciju obuhvaćeni su mediji i preduzeća koja se bave informisanjem, a za koje je pokrenuta inicijativa nakon stupanja na snagu Zakona o privatizaciji.

Prethodnim javnim pozivom za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za 502 preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju bila su obuhvaćena i 73 medija, odnosno preduzeća čija je delatnost informisanje i komunikacije.

Rok za privatizaciju medija je 1. jul 2015. godine, a postupak privatizacije će biti usklađen sa Zakonom o javnom informisanju koji predviđa privatizaciju medija samo prodajom kapitala, kao i očuvanje delatnosti nakon privatizacije u trajanju od pet godina.

Za medije koji ne budu privatizovani do 1. jula 2015. godine, predviđen je prenos kapitala zaposlenima u vidu besplatnih akcija. Ukoliko zaposleni ne prihvate besplatne akcije, njihov medij prestaje da postoji i briše se iz Registra.

Izvor: Beta, EurActiv.rs

You May Also Like