Sremska Mitrovica – Asocijacija potrošača Srbije (APOS) preporučila je u četvrtak potrošačima da planirane velike kupovine ili ugovore na duži period odlože za posle 21. septembra, kad počinje da se primenjuje novi Zakon o zaštiti potrošača.

Kako se navodi u saopštenju, odredbe tog zakona, koji donosi bolju zaštitu potrošača, odnosiće se isključivo na kupovinu od dana primene.

Prema Zakonu o zaštiiti potrošača rok za odgovor potrošačima skraćen je na na osam dana, a potrošači će imati rok od 14 dana da proizvod kupljen na daljinu vrate bez objašnjenja.

Pored ovih novina novim zakonom ukidaju se sudske takse za potrošačke sporove čiji su iznosi manji od 500.000 dinara.
Novim Zakonom o zaštiti potrošača otklonjene su prepreke da udruženja za zaštitu potrošača pokrenu postupak za zaštitu kolektivnih interesarok za odgovor trgovca potrošaču na reklamaciju biće osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

Ukoliko se nesaobraznost robe ili usluge javi u prvih šest meseci, potrošač ima pravo da zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, navodi APOS, uz napomenu da je popravka moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Predložene su i posebne kaznene odredbe za trgovca koji reklamaciju ne reši u roku i na način sa kojima se potrošač saglasio.
Trgovci će biti u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama, a koja će sadržati sve neophodne elemente iz kojih se vidi čitav tok dešavanja.

Možda Vam se svidi i