Sremska Mitrovica – Prema predlogu Vlade Republike Srbije novčano obeštećenje vlasnicima oduzete imovine biće odloženo do 1. januara 2018. godine.

Izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju predviđeno je da se rok za emisiju obveznica po osnovu izmene propisa produži do 15. decembra 2017. godine, a početak isplate do 15. decembra 2018.

Isplata tih obveznica za restituciju, kako je predloženo, trajala bi 12 godina, umesto sada predviđenih 15 godina. Za obeštećenje će biti opredeljen iznos od dve milijarde evra, uz pripadajuće kamate za sve korisnike od dva odsto, obračunate od 15. decembra 2017. do rokova dospeća obveznica, osim za vlasnike starije od 65 godina.

Precizira se da će rok dospeća za obveznice isplaćenje osobama starijim od 65 godina biti 10 godina, a za vlasnike oduzete imovine starije od 70 godina obveznice dospevaju u roku od pet godina. Predloženo je da ukupno obeštećenje po vlasniku oduzete imovine može biti najviše pola miliona evra. Isto ograničenje, na 500.000 evra, važi i u slučaju da jedan vlasnik ostvaruje pravo po osnovu
oduzete imovine više bivših vlasnika.

restitucija

Izmenama se predviđa da osnovne elemente obveznica, iznos emisije, kao i uslove distribucije naplate obveznica, Vlada Srbije na predlog Ministarstva finasija, uradi do 20. juna 2017, umesto kao što je sad predviđeno do 31. decembra 2014. Početak isplate akontacija starim vlasnicima se, prema predlogu
izmena Zakona o restituciji, odlaže za dve godine, sa 31. marta 2015. na 31. mart 2017. godine.

Država će bespovratnu akontaciju starim vlasnicima isplaćivati na osnovu pravosnažnog rešenja o utvrđivanju obeštećenja u iznosu od 10 odsto od utvrđenog iznosa. Za iznos isplaćene akontacije biće umanjena vrednost obveznica koje pripadaju tom vlasniku. U obrazlozenju predloga izmena Zakona se navodi da je predloženo da rok koji Vlada Srbije ima da utvrdi koeficijent za obeštećenje bude produžen za još dve godine, jer je najveći broj zahteva podnet u ovoj godini.

Možda Vam se svidi i