Sremska Mitrovica – Vodosnabdevanje stanovnika Sremske Mitrovice i 25 naseljenih mesta opštine tokom vanrednog stanja odvijalo se normalno uz stabilan rad svih kapaciteta JKP Vodovod. To je rezultat neprekidnog angažovanja svih zaposlenih čijim radom su koordinirali direktor Saša Bugadžija i tehnički direktor Vesna Vladisavljević.

Odbrana od poplava

Proglašenjem vanrednog stanja, a po nalogu Gradskog štaba za vanredne situacije, za svega nekoliko sati plan rada sremskomitrovačkog Vodovoda prilagođen je novonastaloj situaciji.Svi raspoloživi ljudski i materijalni resursi stavljeni su u funkciju odbrane grada i nekoliko ugroženih sela od poplava. Mehanizacija Vodovoda mogla se videti na svim linijama odbrane, a zaposleni su zajedno sa građanima i dobrovoljcima učestvovali u akcijama ojačavanja nasipa u Sremskoj i Mačvanskoj Mitrovici, Laćarku, Bosutu i Sremskoj Rači.

noc na macvanskoj strani

Mere kontrole i zaštite

Za to vreme, u preduzeću su organizovana 24-časovna dežurstva u najvažnijim sektorima rada, sa ciljem da se i u veoma teškim okolnostima obezbedi nesmetano snabdevanje građana higijenski ispravnom vodom za piće. To se pre svega odnosilo na pojačan nadzor nad kvalitetom vode za piće i preduzimanje svih potrebnih higijensko-sanitarnih mera zaštite oba izvorišta.Uvedeno je konstantno praćenje situacije na oba izvorišta – Starom izvorištu u Sremskoj Mitrovici sa 4 bunara i na Izvorištu Martinci na kojem se nalazi 10 bunara, kao i na svih 6 lokalnih crpnih stanica. Tokom poplavnog talasa ova mesta sa kojih se crpi sirova voda i potom prerađuje za upotrebu, nisu bila poplavljena, tako da nije došlo do mešanja površinskih i podzemnih voda.

Kontrola kvaliteta vode

U internoj laboratoriji uveden je smenski rad, a uzorci su uzimani kontinuirano na svim tačkama vodosnabdevanja, kako u gradu, tako i u naseljenim mestima naše opštine i lokalnim crpnim stanicama. Kontrolisan je kvalitet sirove vode, rezervoarskih kapaciteta, kao i vode za piće u domaćinstvima.Od 16. Do 29. maja uzeto je i analizirano 418 uzoraka u svim delovima proizvodnog pogona i distributivne mreže. Posebna pažnja posvećena je praćenju kvaliteta vode za piće u ugroženim mestima Bosut i Sremska Rača.
Analize uzoraka rađene u Internoj laboratoriji JKP Vodovod pokazale su higijensku ispravnost vode po svim propisanim fizičko-hemijskim i mikrobiološkim parametrima. Kontrolu kvaliteta mitrovačke česmovače radile su i akreditovane laboratorije Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, Instituta za javno zdravlje Vojvodine Novi Sad i Zavoda za javno zdravlje Subotica. Stručni kadar neophodan za rad Vodovoda u svim, pa i u ovakvim okolnostima , uz dobru organizaciju menadžmenta dao je rezultat – najviši stepen stabilnosti u vreme vanrednog stanja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Informisanje

Zdravstvena ispravnost vode za piće pri pretnji od poplava bila je tema u gotovo svim ugroženim gradovima u Srbiji. I u Mitrovici se prvih dana krize veoma mnogo govorilo o tome. Putem dežurnih telefona Vodovoda i lokalnih medija argumentovano su informisani potrošači o bezbednoj upotrebi vode za piće. Povremene dezinformacije o navodnom nestanku i lošem kvalitetu vode za piće demantovane su realnim stanjem. Kvalitet vodosnabdevanja ni na koji način nije bio ugrožen.

Odvođenje otpadnih voda

Visokom vodostaju reke Save kod Sremske Mitrovice prethodile su obilne padavine. Nivo reke ugrozio je atmosferske ispuste vraćanjem savske vode, što je i dovelo do potapanja pojedinih ulica. Neprekidnim, danonoćnim angažovanjem radnika na specijalnim vozilima voda je crpljena i prebacivana iz ugroženih delova grada sa leve i desne obale.U isto vreme radilo se i na odgušenju kanalizacione mreže u svim delovima grada gde se pojavio problem zagušenja.
I pre proglašenja vanrednog stanja ogromne količine atmosferskih voda pretile su da ugroze kanalizacioni sistem. Količina vode bila je daleko iznad postojećih kapaciteta fekalnih crpnih stanica koje sakupljaju i odvode komunalne otpadne vode u recipijent. Zahvaljujući ogromnim naporima angažovanih radnika u tom sektoru JKP Vodovod uspešno je prevaziđena i takva situacija. Glavni kolektor FCS Čikas sa svim raspoloživim kapacitetima prepumpavao je dotok atmosferskih i fekalnih voda oko 600 l/s, punih 10 dana. U uobičajenim, redovnim uslovima ta količina vode iznosi od 80 do 100 l/s, što jasno govori o tome koliko su enormno premašene prosečne količine otpadnih voda.

crpljenje vode iz ulice

Istovremeno, obavljane su i ostale delatnosti, koje su inače, u vreme vanrednog stanja, po naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije, bile svedene na minimum. Na istom zadatku našli su se direktori, rukovodioci, radnici svih službi, inženjeri…Bilo je to više od radnog zadatka.Sa nasipa ponovo u preduzeće. Izveštaji,analize, naredni koraci.Odbrana grada i odbrana vodosnabdevanja – dva cilja, podjednako važna i oba uspešno ispunjena.

You may also like