Sremska Mitrovica – Narodna banka Srbije pustiće danas u opticaj novčanicu od 50 dinara sa delimično izmenjenim obeležjima.

440142_50-dinara-01-foto-narodna-banka-srbije_ff

Na licu novčanice od 50 dinara nema izmena obeležja, a na naličju je izmenjena godina izdanja („2014“) i potpis guvernera (Jorgovanka Tabaković). Novčanica od 50 dinara biće paralelno u opticaju sa prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2005. i 2011. godine.

Dodatna izrada novčanice apoena od 50 dinara sa delimično izmenjenim obeležjima predviđena je u okviru redovnog godišnjeg programa izrade i izdavanja novčanica, kovanog novca, prigodnog kovanog novca i meničnih blanketa za potrebe Narodne banke Srbije u 2014. godini.

440143_50-dinara-02-foto-narodna-banka-srbije_ff

Tim programom je definisana izrada dodatne količine novčanica navedenog apoena radi zadovoljavanja redovnih potreba gotovinskog platnog prometa, zamene novčanica koje su povučene iz opticaja kao nepodobne i koje su uništene, i držanja u trezorima Narodne banke Srbije određene rezerve kovanog novca i novčanica – saopštili su u NBS.

You may also like