Od 01. januara žene idu penziju sa 60 godina i šest meseci

Sremska Mitrovica- Novi propisi o penzionisanju, koji stupaju na snagu 1. januara 2015. godine, predvidjaju pomeranje za šest meseci starosne granica za penzionisanje žena, na 60 godina i šest meseci života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

To je u utorak saopštio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Fond je podsetio da će se do 2032. godine za žene postepeno pomerati uslovi za penzionisanje, koji se odnose na godine života, odnosno da će tada i žene odlaziti u punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

Za muškaraca i dalje važe isti uslovi za penzionisanje – 65 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osim ovog osnova za punu starosnu penziju i muškarci i žene mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

You May Also Like