Sremska Mitrovica – Udruženje slepih i slabovidih grada Sremska Mitrovica, prošle nedelje je počeo sa realizacijom projekta pod nazivom „Radionica“.

Četiri članice Udruženja slepih i slabovidih, koje nisu prošle obuku tkanja na razboju imaće priliku da tokom naredna dva meseca savladaju ovu veštinu.

Ovom projektu je prethodio projekat ,,Imam ruke – imam zanat’’ a oba za cilj imaju poboljšanje psiho – socijalne rehabilitacije slepih i slabovidih lica.

Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za privredu a obuka se vrši dva puta nedeljno u prostorijama gradskog udruženja.

Mirjana Teodorović, sekretar Udruženje slepih i slabovidih grada Sremska Mitrovica je naglasila da su prezadovoljni saradnjom Pokrajinskog sekretarijata za privredu, koji im, kako kaže, uvek izlazi u susret.

„Iz gradskog budžeta se za naše udruženje godišnje izdvaja 200 000 dinara, što je nedovoljno za naše potrebe.
Poređenja radi, rumsko udruženje slepih i slabovidih, koje broji oko 100 članova, godišnje dobije 1 200 000 dinara, što je mnogo veća suma od one kojom mi raspolažemo na godišnjem nivou a iz budžeta grada Sremska Mitrovica se za rumsko udruženje izdvoji 150 000 dinara“, naglasila je Mirjana Teodorović.

Udruženje slepih i slabovidih grada Sremska Mitrovica trenutno broji 214 članova.

You may also like