Sremska Mitrovica – Prema izmeni pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila dozvoljena je registracija: traktora, priključnih vozila za traktor (prikolice), radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi i motokultivatora, koji su stariji od pet godina.
Ova prava mogu ostvariti lica koja nemaju odgovarajuću dokumentaciju a poseduju neku od ovih stvari duže od pet godina.
Osnov za registraciju je izjava potvrđena izjavom dva svedoka i ovrena kod nadležnog organa.
Ovo pravo mogu ostvariti fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Uz zahtev za registraciju prilaže se:

1. dokaz o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom,
2. izjavu, potvrđenu potpisima dva svedoka, overenu kod nadležnog organa,
3. potvrdu o tehničkoj ispravnosti (tehnički pregled),
4. polisu obaveznog osiguranja,
5. dokaz o uplati propisanih troškova registracije i
6. dokaz o identitetu imaoca vozila (lična karta, odnosno upis u registar pravnih lica).

Registracija po osovu izjave svedoka se može ostvariti do 30. decembra 2015. godine.

Možda Vam se svidi i