Sremska Mitrovica – Gradjani Srbije više neće plaćati nerealno visoke cene lekova kako je to činjeno godinama, kada je Srbija nedomaćinskim poslovanjem iste lekove plaćala i višestruko skuplje od zemalja u regionu i Evropi.
Vlada Srbije usvojila je juče Novi Pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, o uslovima i kriterijumima za stavljanje leka na listu, koji pre svega uvodi neophodan i dugo očekivani red na tržištu lekova u Srbiji.

Lekovi-foto-lepotaizdravlje.rs_

OGROMNE UŠTEDE I KVALITETNIJE LEČENJE
Primenom Novog Pravilnika RFZO-a, po osnovu sniženja cena lekova na Listama A, A1, B i C očekuje se godišnja ušteda od preko 5 milijardi dinara, dok ukupna ušteda za osigurana lica sniženjem cena lekova sa Liste A1 iznosi čak 800 miliona dinara na godišnjem nivou.
Građani će primenom Novog Pravilnika, odmah osetiti boljitak direktnim umanjenjem njihovog učešća koje su do sada plaćali za lekove.Tako će, primera radi, za lek Atorvastatin sa Liste A1, koji se koristi za lečenje masnoća u krvi kod moždanog udara i infarkta srca, umesto dosadašnjeg učešća od 814,72 dinara, pacijenti doplaćivati 350 dinara. Za Klopidogrel, lek protiv zgrušavanja krvi, za koji sada učešće iznosi 561 dinar, ubuduće će pacijent doplaćivati iznos umanjen za 50%, Ili za antidepresiv Venlafaxin za koji trenutno učešće plaćaju 371,88 dinara, nadalje će plaćati svega 50 dinara,
Novi Pravilnik RFZO-a omogućiće i kvalitetnije lečenje, jer će deo sredstava ostvarenih uštedama u procesu realnog nivelisanja cena lekova, biti preusmeren na uvođenje inovativnih lekova, za koje do sada nije bilo sredstava.

PROIZVOĐAČI LEKOVA PRIHVATILI USLOVE
Uvođenje reda na tržište lekova u Srbiji bilo je praćeno velikim otporom proizvođača lekova, ali su, suočeni sa odlučnošću RFZO-a da se cene postave na realne osnove, prihvatili nove uslove, a samo nešto manje od 5% proizvođača nije prihvatilo nivelisanje cena. Novim Pravilnikom RFZO-a, domaći proizvođači lekova su dobili veće učešće na tržištu.
NEĆE BITI NESTAŠICA LEKOVA
Novi Pravilnik o lekovima RFZO-a počinje da se primenjuje od 1. januara 2015. godine.
Proizvodjači lekova su se, dajući pismenu saglasnost na nove cene lekova, obavezali da će redovno i kontinuirano snabdevati tržište. Otuda RFZO ne očekuje poremećaje na tržištu lekova, a ukoliko bi došlo do nekih veštački izazvanih nestašica, spremno će ragovati, piše u obaveštenju RFZO.

Možda Vam se svidi i