Sremska Mitrovica – Danas je stupila na snagu odluka o javnim parkiralištima u Sremskoj Mitrovici.

Skupština grada je na svojoj poslednjoj sednici u 2013. godini donela Odluku o javnim parkiralištima, kojom se, između ostalog, reguliše i lokalna komunalna taksa i način njenog plaćanja.

Naplata takse za jednokratno parkiranje po započetom satu obavljaće se putem SMS poruke na račun koji odredi JKP “Komunalije”, ali i kupovinom parking karte na kiosku.

Od danas stupa na snagu i ukidanje doplatne karte koja je do sada iznosila oko hiljadu dinara i uvodi se taksa za dnevno parkiranje, za one korisnike koji nisu uplatili parkiranje putem SMS-a ili kupili karticu na kioscima, u iznosu od 510, odnosno 430 dinara u zavisnosti od zone.

Kontrolu plaćanja takse za parkiranje vozila, kontrolu parkiranja obavljaće kao i do sada ovlaščeni radnik JKP “Komunalije”.

Visinu takse za parkiranje utvrđuje Skupština grada Odlukom o lokalnim komunalnim taksama. Javno preduzeće koje obavlja naplatu takse za parkiranje po novoj gradskoj Odluci u obavezi je da šestomesečno uplati sredstava od naplaćenih taksi na račun budzeta Grada.

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke poveren je gradskim upravama za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove i privredu i preduzetništvo.

You may also like