Sremska Mitrovica – Sava je i dalje u opadanju. Juče je zabeležen nivo reke Save ispod nivoa na kome se proglašava vanredna odbrana od poplava, danas je nivo reke Save 729cm. Očekuje se da će do četvrtka pasti na nivo redovne odbrane od poplava od 650cm.

Izveštajna stanica: Sremska Mitrovica

iyve

You may also like