„Naknada notara je parafiskalni namet“

Izmenama Zakona o javnom beležništvu kojim se 30 odsto naknade notara uplaćuje u budžet uveden je novi parafiskalni namet u Srbiji, saopštila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

papiri_01

„Ako je Ministarstvo pravde zaključilo da su nagrade javnih beležnika neprimereno visoke, onda je trebalo da insistira na njihovom smanjenju, a ne da taj višak preusmerava u budžet“, ocenjuje NALED.
Dodaje se da je ta izmena zakona u suprotnosti sa Zakonom u budžetskom sistemu koji propisuje da visina takse mora da bude primerena stvarnim troškovima pružanja usluge.
Prema navodima NALED-a, sistemu notara u Srbiji dodatno se može zameriti to što Ministarstvo pravde nije prepoznalo pravo mesto javnih beležnika u sistemu elektronske uprave (e-uprave). Navodi se da, umesto da kancelarije notara pristupaju elektronskim bazama, na primer katastra ili Agencije za privredne registre, od građana i privrede se traže odštampane izvode iz tih institucija.
„Na taj način je procedura overe postala daleko komplikovanija i skuplja nego što je to bila u ranijem sistemu overe, a isključivo zbog zastarelog koncepta javnobeležničkog sistema, koji je primenjen, bez ikakve vizije“, navodi se u NALED-ovom izveštaju.

You May Also Like