Sremska Mitrovica – U gradskoj kući Grada Sremske Mitrovice danas je održan dijalog povodom realizacije projekta „Jačanje organizacijskih kapaciteta na lokalnom nivou za prevenciju institucionalizacije i deinstitucionalizacije“ koju sprovodi Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo da se danas kao predstavnica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije nalazim u Sremskoj Mitrovici u prisustvu predstavnika ostalih organizacija osoba sa invaliditetom, a sve povodom završetka projekta Jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom iz Srbije. U okviru ovog projekta smo između ostalog imali u planu da posetimo više gradova u Srbiji u kojima smo govorili o Nacionalnoj organizaciji, o tome koji su naši ciljevi i dosadašnji rezultati u radu, kao i na koje načine možemo da unapredimo saradnju sa lokalnim organizacijama s obzirom da se mi kao krovna organizacija bavimo zastupanjem interesa i potreba svih osoba sa invaliditetom, pre svega kroz promene propisa, donošenje zakona, zakonskih akata, ali i praćenjem njihove primene u praksi“, rekla je Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Jovanović je dodala da je za sva udruženja osoba sa invaliditetom izuzetno važna saradnja sa lokalnim samoupravama i da je Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije tu da podrži razne organizacije iz Srbije u onoj meri u kojoj je to neophodno kako bi saradnja sa lokalnim vlastima bila što bolja, a sve u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

IMG_2141

Cilj ovog projekta je da se razvije aktivizam i kreira međusobna saradnja između organizacij i članova koji pripadaju organizacijamam, odnosno udruženjima osoba sa invaliditetom.

„Uloga lokalne samouprave je značajna zato što mi pružamo veliku podršku tim organizacijama, pre svega na lokalnom nivou kroz finansiranje i održavanje njihovog rada, a kroz ovaj projekat želimo da se te lokalne organizacije iz oblasti socijalne zaštite povežu i da kroz međusobnu razmenu informacija sa nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom ravnopravnije i zastupljenije budu u svim sferama društvenog života kako u gradu, tako i na novou pokrajine i republike“, ovom prilikom rekao je Željko Novaković, načelnik gradske uprave za za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine.

Možda Vam se svidi i