Sremska Mitrovica – Iz Pokrajinskog štaba za vanredne situacije izdato je uputstvo štabu u Moroviću da se nastavi sa podizanjem odbrambenog nasipa u selu do kote 81.50cm.

Kamioni sa napunjenim džakovima se peskom dopremljeni su iz Sremske Mitrovice. Džakovi su uzeti sa odbrambenih nasipa duž ulica Ribarske obale i Zanatlijska, natovarili su ih sremskomitrovački volonteri, a prevozli su ih kamionima Luke Leget, Hidrograđevinara kao i prevozom privatnika.

Sremska Rača i Bosut se obezbeđeni i za sada ne postoji opasnost za ova sela. Trenutni vodostaj reke Bosut iznosi 681cm , dok je vodostaj reke Studve 529cm. Nastavlja se praćenjem situacije.

Možda Vam se svidi i