PEDESET DRUGI MONITORING IZVEŠTAJ (za maj 2014, sa Uvodom za prva četiri meseca 2014)

NA SAJTU ANEMA-a

Medijska scena Srbije u prva četiri meseca 2014:
• analiza i opšta ocena medijske situacije u Srbiji u tom periodu; analiza karakterističnih dešavanja u medijskom sektoru, kako negativnih tako i pozitivnih.

MEDIJSKA SCENA SRBIJE U MAJU 2014:
• Sloboda izražavanja – analiza četiri slučaja koja ukazuju na povrede prava i sloboda novinara i medija, i to: zastrašivanje jedne novinarke napadom na njenu imovinu; smena šefa deska jednog dnevnog lista, bez obrazloženja, nakon što je svoje kritičko mišljenje o republičkoj Vladi izrazio van javnog glasila kao lični stav, kao i moguć slučaj pretnji i mobinga nad zaposlenima u jednom manjinskom neprivatizovanom mediju – oba slučaja ukazuju na važnost završetka privatizacije medija; podnošenje krivične prijave protiv urednika jednog informativnog portala zbog navodnog izazivanja panike objavljivanjem teksta na tom portalu; sudski postupci: analiza slučaja i tužbe za naknadu nematerijalne štete nanete objavljivanjem informacija na jednom portalu, koji je interesantan zbog mogućnosti da sud u tom postupku da odgovore na sporna pitanja u vezi sa primenom osnova za odbijanje objavljivanja odgovora;
• Implementacija postojećih zakona – Zakon o radiodifuziji: analiza odluke Saveta RRA o predstavci u vezi sa gostovanjem višestruko osuđivanog lica u programima gotovo svih nacionalnih komercijalnih TV emitera;
• Usvajanje novih zakona – dokle se stiglo sa procesom izrade novih medijskih zakona;
• Rad nadležnih organa – šta bi Savet RRA morao da uzme u obzir prilikom finalizacije spiska emitera sa područja ugroženih poplavama, za koje je vladi predložio oslobađanje od plaćanja naknade u određenom periodu; kako su kablovski operatori razumeli obaveštenje Saveta RRA o načinu emitovanja programa u vreme trajanja dana žalosti zbog žrtava poplava, koje je bilo namenjeno isključivo emiterima; na koje negativne pojave, koje su važne za medije, ukazuje Zaštitnik građana u svom Godišnjem izveštaju za 2013. godinu i šta ocenjuje kao postignuća a šta kao manjkavosti u pogledu ostvarivanja medijskih sloboda; šta je u redovnom Godišnjem izveštaju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o sprovođenju zakona iz njegove nadležnosti posebno važno za medije i zbog čega; kakva je bila reakcija Tužilaštva na hakerske napade na Internet sajtove koji su prenosili kritičke tekstove o reakciji države u vanrednoj situaciji, a kakva na komentare na društvenim mrežama o broju mrtvih u poplavama;
• Proces digitalizacije – proširenje Inicijalne mreže kao pozitivan tenički pomak u ovom periodu; šta još mora biti urađeno da bi proces bio završen u planiranom roku;
• Proces privatizacije medija – zbog čega nije bilo dešavanja u ovoj oblasti;
• Zaključak Izveštaja – kakva je bila medijska situacija u maju 2014. i šta je karakteriše.

Pedeset drugi Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene,
potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova!

Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders.
Izneti stavovi u Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik