PEDESET DRUGI MONITORING IZVEŠTAJ (za maj 2014, sa Uvodom za prva četiri meseca 2014)

NA SAJTU ANEMA-a

Medijska scena Srbije u prva četiri meseca 2014:
• analiza i opšta ocena medijske situacije u Srbiji u tom periodu; analiza karakterističnih dešavanja u medijskom sektoru, kako negativnih tako i pozitivnih.

MEDIJSKA SCENA SRBIJE U MAJU 2014:
• Sloboda izražavanja – analiza četiri slučaja koja ukazuju na povrede prava i sloboda novinara i medija, i to: zastrašivanje jedne novinarke napadom na njenu imovinu; smena šefa deska jednog dnevnog lista, bez obrazloženja, nakon što je svoje kritičko mišljenje o republičkoj Vladi izrazio van javnog glasila kao lični stav, kao i moguć slučaj pretnji i mobinga nad zaposlenima u jednom manjinskom neprivatizovanom mediju – oba slučaja ukazuju na važnost završetka privatizacije medija; podnošenje krivične prijave protiv urednika jednog informativnog portala zbog navodnog izazivanja panike objavljivanjem teksta na tom portalu; sudski postupci: analiza slučaja i tužbe za naknadu nematerijalne štete nanete objavljivanjem informacija na jednom portalu, koji je interesantan zbog mogućnosti da sud u tom postupku da odgovore na sporna pitanja u vezi sa primenom osnova za odbijanje objavljivanja odgovora;
• Implementacija postojećih zakona – Zakon o radiodifuziji: analiza odluke Saveta RRA o predstavci u vezi sa gostovanjem višestruko osuđivanog lica u programima gotovo svih nacionalnih komercijalnih TV emitera;
• Usvajanje novih zakona – dokle se stiglo sa procesom izrade novih medijskih zakona;
• Rad nadležnih organa – šta bi Savet RRA morao da uzme u obzir prilikom finalizacije spiska emitera sa područja ugroženih poplavama, za koje je vladi predložio oslobađanje od plaćanja naknade u određenom periodu; kako su kablovski operatori razumeli obaveštenje Saveta RRA o načinu emitovanja programa u vreme trajanja dana žalosti zbog žrtava poplava, koje je bilo namenjeno isključivo emiterima; na koje negativne pojave, koje su važne za medije, ukazuje Zaštitnik građana u svom Godišnjem izveštaju za 2013. godinu i šta ocenjuje kao postignuća a šta kao manjkavosti u pogledu ostvarivanja medijskih sloboda; šta je u redovnom Godišnjem izveštaju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o sprovođenju zakona iz njegove nadležnosti posebno važno za medije i zbog čega; kakva je bila reakcija Tužilaštva na hakerske napade na Internet sajtove koji su prenosili kritičke tekstove o reakciji države u vanrednoj situaciji, a kakva na komentare na društvenim mrežama o broju mrtvih u poplavama;
• Proces digitalizacije – proširenje Inicijalne mreže kao pozitivan tenički pomak u ovom periodu; šta još mora biti urađeno da bi proces bio završen u planiranom roku;
• Proces privatizacije medija – zbog čega nije bilo dešavanja u ovoj oblasti;
• Zaključak Izveštaja – kakva je bila medijska situacija u maju 2014. i šta je karakteriše.

Pedeset drugi Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene,
potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova!

Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders.
Izneti stavovi u Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a.

Možda Vam se svidi i