Sremska Mitrovica – Dok jedan broj građana Srbije žuri da što pre ode u penziju, jedan deo njih nastavlja da radi i kada za penziju ispune uslove jer im je trenutna plata veća od penzije koju bi dobijali, a mladi uglavnom “stoje u mestu”, čekajući da neko od zaposlenih ipak ode u zasluženu penziju ili bar na trudničko bolovanje da bi im se ukazala prilika da dobiju svoj prvi posao.

Prema informacijama Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale u Sremskoj Mitrovici Od 28.090 nezaposlenih u sedam sremskih opština oko 8.700 njih prvi put traži posao.

Prvo pitanje na mnogim razgovorima za posao i često glavna stavka u biografiji jeste upravo radno iskustvo, jedan od najvećih problema na koji nailaze mladi pri zapošljavanju.

“Kako da steknem radno iskustvo kada niko neće da me zaposli bez njega?”, reči su Sanje, farmaceutskog tehničara koja već neko vreme bezuspešno traži prvi posao.

“Svima koji tek izađu iz škole najviše nedostaje praksa i rad na terenu, sa primenom znanja na konkretne poslove, pa često se desi da iako su završili školovanje pre godinu, dve dana svoje znanje ne znaju da primene, što je u suštini problem u sistemu obrazovanja koje je teoretski preobimno, a praktično siromašno i to se oseti kada mladi ljudi dođu na posao, a da pre toga nisu stekli iskustvo na ranijim poslovima”, rekla je Marijana, vlasnica trgovinske radnje, koja je napomenula da je uvek gledala da kada je zapošljavala nove radnike to budu mladi ljudi, bez razlike da li imaju radno iskustvo ili ne.

Međutim, nije mali broj onih poslodavaca koji daju prednost osobama koje imaju radno iskustvo, ali ne i odgovarajuću diploma, onih koji nemaju vremena ni sredstava da troše na „nekog koga treba obučavati“, kao i onih koji mlade znaju često da koriste kao besplatnu radnu snagu pozivajući se na to da im pružaju priliku da steknu iskustvo i daju nadu u mogućnost zapošljavanja ukoliko se dobro pokažu, pa ih nakon isteka probnog rada zamene novim, mladim ljudima bez iskustva.

Nikola: „I posle kažu da mladi neće da rade, a mi samo nemamo gde i šta“.

Mane zapošljavanja mladih koji nemaju radno iskustvo jesu upravo ta da traže da im se posveti vreme, donekle i sredstava kako bi naučili da na pravi način obavljaju poslove, što gledajući dugoročno iz mane prelazi u prednost, jer se na taj način stvara sposoban pojedinac, koji na sebe može da preuzme poslove i obaveze.

Kada su u pitanju prednosti koje donose zapošljavanje mladih, ima ih dosta, počevši od toga da su mladi ljudi pre svega zainteresovani da steknu radno iskustvo, dok im je zarada u drugom planu, voljni su da uče i to čine brže i lakše nego kod sterije populacije, bliske su im nove tehnologije, internet, društvene mreže, inventivniji su, lakše se prilagođavaju, spremni na rad na terenu i po smenama.

You may also like