Sremska Mitrovica – Mitrovačka gimnazija je pored savremene nastave, modernih nastavnih sredstava kao i dvojezične (bilingvalne) nastave, postala je i registrovani centar za polaganje ispita za engleski jezik (LCCI).

Kao jedina ustanova u široj lokalnoj sredini, Mitrovačka gimnazija je učestvovajući na konkursu koji je raspisala Agencija „Global input LCCI“, stekla pravo na organizovanje ispita za engleski jezik, za učenike i sve ostale zainteresovane koji žele da steknu zvanični sertifikat koji je priznat svetu.

Prema rečima Mirjane Đorđević, direktorice Mitrovačke gimnazije, ovo je vrlo važan korak, kako za samu školu tako i za grad Sremsku MItrovicu.

„Kao registrovani centar, Mitrovačka gimnazija će poboljšati nastavne programe a
svoje znanje engleskog jezika moći će da unaprede učenici i studenti.
Isto tako, nastavnicima će biti data šansa da unaprede svoje predavačke sposobnosti, dok će poslodavci moći da poboljšaju kvalitet svog osoblja“, istakla je Mirjana Đorđević i dodala da su sertifikati koji se dobijaju priznati u gotovo celom svetu.

LCCI sertifikati se dobijaju iz sledećih oblasti:

– JETSET ispite opšteg engleskog jezika – JETSET nivo 4, 5 i 6 koji odgovaraju nivoima B1, B2 i C1 prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEF).

ESOL međunarodne kvalifikacije su namenjene kanditaima  kojima engleski nije maternji jezik, a koji žele da dobiju međunarodno priznat sertifikat znanja engleskog jezika koji je priznat širom sveta.

– EfB (poslovni engleski)

Ispit iz poslovnog engleskog jezika je dostupan na zahtev ili po postojećem rasporedu i to na 5 nivoa:
Uvodni, Prvi, Drugi, Treći i Četvrti (od septembra 2014. godine).
Dizajniran je da testira sposobnost komunikacije u poslovnom okruženju, a zadaci su zasnovani na realnim poslovnim aktivnostima.

Sve informacije se mogu dobiti u Mitrovačkoj gimnaziji, ulica Svetog Save broj 2 ili na telefon 022- 610 – 390

You may also like