Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Sremska Mitrovica – Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva.

Prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u Srbiji je aktuelno 267.949 korisnika socijalne pomoći.

Što se tiče opštine Sremska Mitrovica iz Centra za Socijalni rad “Sava” su potvrdili da je broj korisnika novčane socijalne pomoći u porastu u odnosu na prošlu godinu.

Višegodišnji rast broja korisnika novčane socijalne pomoći beleži se zbog zakona iz 2011. godine koji omogućava da veći broj građana koristi pravo na novčanu socijalnu pomoć, ali i smanjene privredne aktivnosti tokom proteklih godina.

Najugroženije kategorije stanovništva čine oni koje žive izvan urbanih sredina, deca, mladi, nezaposleni i neaktivni nosioci domaćinstva. U nezavidnom položaju se takođe nalaze i mnogočlane porodice, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, kao i njihove porodice.

Glavni uzrok siromaštva, prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike jeste nezaposlenost. Podaci takođe pokazuju da je broj siromašnih veći u selima nego u gradovima.

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija, a prvi putje obeležen 1987. godine. Cilj obeležavanja ovogdana jeste širenje svesti opotrebi iskorenjivanja siromaštva u elom svetu.

You May Also Like