Limun iz Turske je bezbedan – Upozorenje medijima da ne šire paniku!

Sremska Mitrovica- Povodom netačnih informacija koje su se putem pojedinih medija pojavile u javnosti, a koje se odnose na količinu prisustva sredstava za zaštitu bilja u voću, nadležne službe Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine su pored redovnih, uradile i vanredno uzorkovanje limuna.

Prema nalazima akreditovanih laboratorija i to SP „Laboratorija“ Bečej i Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, prisustvo aktivne materije „Imazalil“ je u okviru dozvoljenih granica, navedeno je u saopštenju Ministarstvu poljoprivredei zašite životne sredine.

Rezultati analize pokazali su da se prisustvo „Imazalila“, kako samo u kori limuna, tako i u celom plodu zajedno sa korom, kreće od 0,01 do 1,996 mg/kg, što predstavlja i do 500 puta manju količinu pomenute materije od dozvoljene, jer je gornja granica 5 mg/kg.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo poljoprivrede apeluje, ali i upozorava medije, udruženja i pojedince, da ne šire paniku među građanima na osnovu netačnih informacija, kao i da ne narušavaju stabilno i neometano funkcionisanje ključnih institucija u oblasti kontrole bezbednosti hrane.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede se navodi da veruju da je zaštita istine i interesa javnosti i građana isključiva uloga koju mediji imaju u društvu, zbog čega se očekuju da je u potpunosti i savesno zauzmu.

You May Also Like