Sremska Mitrovica – Koliko je sigurno kupovati lekove, preparate na biljnoj bazi, razne dijetetske proizvode preko interneta i raznih oglasa?

Ministarstvo zdravlja redovno putem obaveštenja upozorava građane o nebezbednim proizvodima koji se prodaju putem interneta, ali da li oni tim obaveštenjima o nebezbednim proizvodima mogu da obuhvate sve internet stranice i novinske oglase preko kojih mogu da se kupe lekovi i drugi slični proizvodi?

Najnovije upozorenje iz ministarstva jeste za preparat Vigour 300 koji sadrži supstancu koja je rizična za zadravlje korisnika, upozorenje na prodaju falsifikata leka Testosteron depo, kao i o nebezbednom dijetetskom suplementu Optimum nutrition ZMA kod koga je utvrđena neodobrena supstanca.

Lekovi i drugi preparati koji se kupe preko internet pored razlike u ceni u odnosu na ovlašćena mesta gde se mogu kupiti, najčešće se razlikuju i u sastavu. Ti preparati su u najvećoj meri falsifikati, čija primena može imati različite negativne posledice po one koji ih koriste. Zbog neadekvatnog tretmana, može doći do produženja trajanja bolesti, pogoršanja stanja, novih patoloških poremećaja i opasnih neželjenih reakcija, kao što su alergije. Zbog štetnih materija koje često sadrže mogu da prouzrokuju i – smrt pacijenta.

Preparati koji se najčešće falsifikuju su oni za potenciju (vijagra i cijalis).

Prema našem zakonu, lekovi mogu da budu u prometu isključivo u apotekama i nije dozvoljena njihova prodaja preko interneta i oglasa, što i dalje ne sprečava mnoge da to i čine. Kazne koje su propisane su visoke, ali rad inspekcija nije dovljan da bi se ova negativna praksa zaustavila. Prvenstveno je potrebna edukacija stanovništva o svim rizicima koje nosi kupovina ovih preparata putem internet i novinskih oglasa.

You may also like