Sremska Mitrovica – Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum raspisala konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2014/2015.. godini.

• Strukovni vaspitač – 90 studenata (50 budžet i 40 samofinansiranje)
• Strukovni vaspitač – studije na daljinu 30 studenata
• Strukovni vaspitač dece u jaslicama 25 studenata (15 budžet i 10 samofinansiranje)
• Strukovni vaspitač – menadžer 25 studenata (15 budžet i 10 samofinansiranje)
• Strukovni poslovni informatičar 30 studenata (15 budžet i 15 samofinansiranje).

− prijavljivanje kandidata: 02, 03. i 04. jula 2014. godine od 08:00 – 14:00 časova.

− provere sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) – (važi samo za vaspitačke smerove): 07. jula u 09:00 časova.

− diferencijalni ispit (matematika): 07. jul u 09:00 časova (važi samo za smer strukovni poslovni informatičar – kandidati koji imaju III stepen)

KLASIFIKACIONI ISPITI
– Informatika (za strukovne poslovne informatičare): 08. jul u 09:00 časova
− Srpski jezik (samo za vaspitačke smerove): 08. jula u 09:00 časova
− Opšta kultura – informisanost (za sve vaspitačke smerove i strukovne poslovne informatičare): 08. jula u 11:00 časova
− objavljivanje privremene rang liste: 09. jula u 12:00 časova
− žalbeni rok: od 10. do 12. jula
− objavljivanje konačne rang liste: 14. jula u 12:00 časova
− upis primljenih kandidata će se obaviti: 15, 16. i 17. jula od 08:00 – 14:00 časova.

Za proveru sklonosti i sposobnosti uplaćuje se 3.000,00 dinara na tekući račun škole.
Za diferencijalni ispit iz matematike uplaćuje se 3.000,00 dinara na tekući račun škole.
Za polaganje klasifikacionog ispita uplaćuje se 4.000,00 dinara na tekući račun škole.

Tekući račun škole: 840-1001666-93

Školarina iznosi 50.000,00 dinara za sve vaspitačke smerove (može u više rata), a za smer
strukovni poslovni informatičar iznosi 60.000,00 dinara (može u više rata).

Pravo upisa na vaspitačke smerove imaju kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Pravo upisa na smer strukovni poslovni informatičar imaju kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

Provera sposobnosti ima eliminatorni karakter, a ne podležu joj kandidati prosvetne struke (osnovne studije), i kandidati prijavljnjni za smer strukovni poslovni informatičar.

DOKUMENTA ZA KONKURS
Originalna dokumenta na uvid, fotokopije sledećih dokumenata: Diploma i svedočanstva srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje sa uverenjem logopeda (važi samo za vaspitačke smerove), dokaz o uplati naknade za polaganje provere sklonosti i sposobnosti i klasifikacionog ispita.

Možda Vam se svidi i