Sremska Mitrovica – Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine, donela je Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana za programe iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine i za dodelu sredstava udruženjima građana za programe iz oblasti socijalne zaštite.

Uz prijavu, koja treba da sadrži i osnovne podatke o udruženju, oni treba da podnesu konkretan Program kojim konkurišu za dodelu sredstava iz budžeta Grada koji će biti realizovan u toku 2014. godine, kao i finansijski plan utroška sredstava za realizaciju tog programa.

Prijave se predaju u gradskom uslužnom centru, sa naznakom „Konkursi NVO 2014 – Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama iz oblasti socijalne zaštite“ – do 5. februara 2014. godine i za programe iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine sa naznakom „Konkursi NVO 2014 – Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine .“ Ovaj konkurs traje od dana objavljivanja, do utroška raspoloživih sredstava.

Pravo učešća na konkursu imaju sve nevladine organizacije čije je sedište i koji registrovanu delatnost pretežno obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Dokumentaciju zainteresovana udruženja mogu skinuti sa sajta Grada Sremska Mitrovica.

You may also like