Sremska Mitrovica – Penzije niže od 25.000 dinara neće biti umanjivane ni za dinar, a za penzionerska primanja viša od navedenog iznosa uvode se dva razreda.
Vlada Srbije će, danas razmatrati rebalans budžeta i zakone kojima se predviđa umanjenje plata u javnom sektoru i odmah zatim ih uputiti u skupštinsku proceduru.
Navedenim predlozima dato je zeleno svetlo od odbora Vlade, a ono što je najznačajnija promena u odnosu na predlog koji su nedavno predstavili premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović jeste da će penzije veće od 40.000 dinara biti umanjene za veći procenat nego što je to bilo najavljeno.

starac_penzioner1

Prema novom planu, penzije do 25.000 dinara neće biti umanjivane. Primanja penzionera između 25.000 i 40.000 dinara biće umanjena po sledećoj formuli: kada se od iznosa penzije oduzme 25.000 dinara, razlika se množi sa 0,22.

Praktično, svi iznosi preko 25.000 dinara umanjuju se za 22 odsto.

Za penzionere čija su primanja veća od 40.000 primenjuje se drugačiji obračun. I u njihovom slučaju, od umanjenja se izuzima iznos od 25.000 dinara, ali se iznos umanjenja dobija tako što se razlika od 25.000 dinara do iznosa penzije množi sa 0,25, odnosno ove penzije se, kad se izuzme „zaštićeni deo“, umanjuju za 25 odsto.

Navedena umanjenja primenjivaće se već za novembarska primanja, a takve penzije biće zamrznute do 2017. godine.

Možda Vam se svidi i