Javnim preduzećima koja na mesečnom nivou ne budu ispunjavala programe rada, biće isplaćivani samo minimalci.

minimalac

Ova sankcija važi za sve. Od predsednika nadzornog odbora, preko direktora, pa do svakog zaposlenog u preduzeću. Kako piše „Blic“ , ovo je samo jedna od mera koju trenutno razmatra radna grupa za konsolidaciju javnih preduzeća, a sve u cilju da se u ove firme uvede red.
Preduzećima koja ne budu efikasna, Vlada neće odobriti regularnu isplatu zarada, već samo minimalac. Od januara naredne godine on će iznositi 20.328 dinara, i ne samo to, povezaćemo zarade svih ljudi koji rade u jednom javnom preduzeću, od direktora do spremačice, sa rezultatima rada.

U septembru formirana radna grupa Vlade, koju predvodi ministar privrede Željko Sertić, priprema poseban master plan za firme u državnom vlasništvu. Za početak pojačana kontrola primenjivaće se u slučaju 30 ovakvih firmi.

Možda Vam se svidi i