Sremska Mitrovica – Sava kod Sremske Mitrovice danima se nalazi u opadanju, plaže više nisu potpoljene, ali još uvek je na snazi zabrana kupanja u Savi, jer se nisu stekli uslovi da se ta odluka ukine.

Prema poslednjim analizama savska voda ne ispunjava kriterijume hemijske i bakteriološke ispravnosti, novi uzorci za analizu su uzeti, a rezultati se očekuju tek narednog utorka, 26. avgusta.

You may also like