Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje podseća sva nezaposlena lica romske nacionalnosti, kao i poslodavce da rok za dodelu subvencija za samozapošljavanje i dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, programe stručne prakse i obuke ističe u petak, 29. avgusta.

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 7. avgusta 2014. godine javne pozive namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom i učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom.

U toku su i javni konkursi za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva, za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2014. godini na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom i za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

Sve informacije o javnim pozivima i konkursima mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ, preko Pozivnog centra NSZ: 0800/300-301 i na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

Možda Vam se svidi i