Javna rasprava o Pravilniku za finansiranje sporta

Sremska Mitrovica – U zgradi Gradske uprave danas je održan sastanak sa sportskim klubovima i otvorena Javna rasprava o Pravilniku za finansiranje sporta na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

“Mi iz Sportskog saveza grada smo odlučili da maksimalno uključimo javnost u čitav ovaj proces, pre svega klubove koji će naredne dve nedelje davati sugestije na predlog Pravilnika koji su dobili i koji imaju na raspolaganju, a zatim ćemo po prijemu svih amandmana, primedbi i možda drugačijih predloga sve to staviti na sto na upravnom odboru i pripremiti za skupštinu Sportskog saveza. Klubovi će, dakle sami usvojiti svoj pravilnik o finansiranju sporta, a to je jedna novost u odnosu na sve dosadašnje procedure i na način funkcionisanja sporta na teritoriji grada”, rekao je Nemanja Crnić, generalni sekretar Sportskog saveza grada Sremska Mitrovica.

Kao jedna od najbitnijih stvari koja bi trebala biti definisana novim Pravilnikom jeste jasna tabela po pitanju vrednosti. Tabela po kojoj će se meriti koliko se vrednuje koja liga, plasman, takmičenje, mlađe kategorije i sl.

“Očekujem da će biti puno primedbi na Pravilnik, što je i sasvim logično jer ovo je samo dokument od koga treba da krenemo. Sutra kada komisija sedne da zaseda i donosi odluke o visini sredstava za pojedine sportske klubove, ona će pred sobom imati vrlo jasan dokument koji će morati da poštuje i na taj način ćemo dobiti tabelu sa bodovima za svaki klub i određenu vrednost boda u novcu, na taj način će unapred svako znati koliko je sredstava dobio”, dodao je Crnić.

Prema njegovim rečima Javna rasprava je jedan proces koji će trajati mesec dana, ali nakon njega će biti donet Pravilnik za finansiranje sporta na teritoriji grada Sremska Mitrovica sastavljen od strane svih relevantnih ljudi iz sporta u gradu, za koji se očekuje da će početi da se primenjuje i funkcioniše već sredinom naredne godine.

javna rasprava1

You May Also Like